U kunt bij Samenspel terecht voor muzikale ouder- en kind coaching

Kindcoaching

Faalangsttraining en leren omgaan met perfectionisme

Kinderen die moeite hebben met hun emotieregulatie. Kinderen met (ernstige) faalangst denken per definitie al: ik kan het niet,ik doe het niet goed. Door muziek te maken en door naar muziek te luisteren komen kinderen bij hun gevoel. Met behulp van de gevoelsthermometer leren zij zich uit te drukken in verschillende nuances van gevoel. Met het aanreiken van helpende en niet helpende gedachten kunnen zij hun angsten omzetten in iets positiefs en daarmee leren ze hun competenties kennen. Kinderen met perfectionisme leren voelen. Zij kunnen vaak het gevoel heel mooi omschrijven, maar deze niet toelaten. Dit heeft ook met angst te maken, het angst van het loslaten en de controle verliezen. In de praktijk doen we spelletjes om de vaardigheid te leren om iets te doen voor je plezier zonder dat hier een prestatie aan vast hoeft te zitten.

Training executieve functies

Kinderen die wel een gemiddelde intelligentie of hoger hebben maar niet goed tot leren komen hebben vaak een leerprobleem. Het leren leren is dan verstoord. Zij hebben moeite met het plannen en organiseren van hun taak, zij laten zich snel afleiden door anderen/geluiden/emoties/gedachten o.i.d. Vaak hebben deze kinderen ook moeite met oorzaak en gevolg, zij leven meer in het nu. Met verschillende muzikale spelletjes of het spelen op instrumenten kunnen we deze vaardigheden trainen. Muziek is het middel om een vaardigheid te leren. Daarbij is muziek maken leuk en het geeft ontspanning. Je hersens worden getraind zonder dat je het in de gaten hebt en het geeft je een succeservaring.

Oudercoaching

Opvoeden … hoe doe je dat?

In de praktijkruimte leren kinderen allerlei vaardigheden. Het is de bedoeling dat ze deze aangeleerde vaardigheden meenemen naar huis en naar school en ze daar kunnen inzetten. Deze zogenaamde transfer is niet altijd makkelijk. De meeste kinderen krijgen opdrachten en visueel materiaal mee om thuis mee te oefenen, maar het beste leer je nieuwe vaardigheden door ze in een praktische huiselijke taak/moment toe te passen. Zoals bijvoorbeeld: hoe maak ik mijn huiswerk, hoe verloopt het avond/ochtend ritueel, hoe los ik een ruzie op, hoe bespreek ik belangrijke dingen enz… De oudercoaching wordt bij u aan huis gegeven. We evalueren de coaching van uw kind in de praktijk en u krijgt tips voor in de huiselijke situatie