Bij Samenspel vindt u een verschillend aanbod in diensten. Naast individuele- en groepstherapie aan kinderen, jongeren bied ik ook andere diensten aan, zoals sociale vaardigheid training , naschoolse workshops(algemene muzikale vorming), ouder coaching.

Individuele therapie. Dit kan in de praktijk maar ook op locatie. Naar aanleiding van de hulpvraag van het kind (intakegesprek) wordt er een traject gestart: Na twee observatiemomenten schrijft de therapeut een behandelplan met de doelen en methodieken waarmee gewerkt gaat worden in de therapie. Al naargelang de hulpvraag krijgt het kind een aantal sessies aangeboden, die regelmatig worden geëvalueerd met de ouders. Aan het eind van de behandeling wordt er een eindevaluatie met conclusie en advies geschreven. Dat wordt in een laatste gesprek met de ouders toegelicht. Soms is er ook nog een transfer gesprek op school/dagverblijf.

Groepstherapie. In een kleine groep van 6-8 kinderen wordt er (meestal op locatie) naar aanleiding van een hulpvraag een traject gestart. Er wordt vaak samen met een andere behandelaar/leerkracht een groeps-behandelplan geschreven met doelen en methodieken waarmee gewerkt gaat worden in de therapie. De groepsbehandeling duurt vaak tien keer(al naargelang de hulpvraag). Aan het eind van de behandeling wordt er een eindevaluatie met conclusie en advies geschreven. Dat wordt in een laatste gesprek met de ouders toegelicht

Sociale communicatieve vaardigheidstraining. In een kleine groep van maximaal 6 kinderen vanaf 8 jaar wordt er in 10 bijeenkomsten een training (op locatie) gegeven. Deze training is gebaseerd op rollenspelen die uitgevoerd worden middels muziekinstrumenten(muzikale sculpturen). De personen worden vervangen door instrumenten en deze worden bespeeld. In elke bijeenkomst wordt een nieuwe vaardigheid geleerd, die ook vertaald wordt naar het dagelijks leven. In de laatste bijeenkomst zijn de ouders welkom zodat de kinderen hun vaardigheden kunnen laten zien en horen.

Naschoolse muziekworkshops. In een groep van 12 kinderen worden er naar aanleiding van een thema 10 lessen gegeven met muziekinstrumenten, zang/rap en dans. Voor groepen in de basisschool leeftijd, geef ik de lessen na schooltijd (op locatie).

Plezier met muziek. In een kleine groep van 4 kinderen met autisme maken we samen muziek. We verkennen de verschillende rollen in de groep en versterken elkaars communicatieve vaardigheden: Door te leren luisteren naar elkaar of vragen te stellen. Muziek is een mooi non-verbaal middel om de communicatie te verbeteren.  Daarvoor maak ik gebruik van de 7 dimensies uit de methode ABA (Applied Behavior Analysis). Deze cursus wordt aangeboden in cycli van 8 bijeenkomsten.

Oudercoaching. Wanneer ouders vragen hebben over de opvoeding over hun kind (die in behandeling is) kunnen we die bespreken in een coachend gesprek. Met behulp van de methode oplossingsgericht werken stelt de coach specifieke vragen aan de ouders. De ouders zijn zelf eigenaar van het proces. Zo kunnen we tot een passend plan van aanpak komen.