Bij Samenspel kom je in de muzikale speeltuin om te ontdekken wat je kwaliteiten zijn. Therapie is voor kinderen met traumaverwerking (pesten, scheiden, verlies, ziekenhuisopname), Autisme spectrum stoornis, AD(H)D, verstandelijke beperking, spraak- en taalproblemen.

Jezelf durven presenteren

Wanneer je het een beetje spannend vindt om jezelf te presenteren en te laten zien in het openbaar kan je dit goed oefenen met muziek. Samen gaan we zingen met of zonder microfoon. Je kiest je eigen favoriete muziek en voor de spiegel in de praktijk word je een wereldster!

Vaardigheden in de contactname

Individueel of in een kleine groep maken we muziek. We spelen op het drumstel/djembe/piano of keyboard. We maken coole ritmes en zingen of rappen leuke liedjes naar keuze. Zo leer je positie te nemen in de groep of je een aantal handige sociale vaardigheden aan die je in het dagelijks leven goed kan gebruiken.

Communicatietraining

Hoe stel je een vraag? Hoe geef je antwoord? Hoe sta je/hoe kijk je wanneer je een gesprek voert. Wat zeg je wel/wat is privé? Welke verschillende gesprekken zijn er? In deze training wordt in eerste instantie gepraat met de instrumenten en met zang/rap. Later wordt er taal aan toegevoegd.

Traumaverwerking: pesten, scheiding, verlies,ziekenhuis-opname

Wanneer kinderen een traumatische ervaring hebben opgedaan in hun leven is het soms moeilijk hierover te praten. Beter is dan om iets te doen of een situatie na te spelen. Dit kan bij uitstek heel goed met muziek. Door muziek te maken (improviseren) kunnen ze hun emotie uitdrukken, door naar muziek te luisteren kan er een herinnering boven komen of kunnen ze ontspannen. Door een spel te spelen (bijv. hut bouwen achter het drumstel) kunnen ze een ervaring naspelen of verwerken. Op deze manier kunnen kinderen hun angst even loslaten en gaan ze stapje voor stapje verwerken.

Ondersteuning in de taalontwikkeling

Kinderen die moeite hebben met spreken of met de uitspraak van woorden kunnen door middel van zingen, ritme en cadans goed ondersteund worden. Sterker nog, het zingen gaat ze vaak nog beter af dan het spreken. Door veel te zingen en de cadans van de zin te ervaren, gaan kinderen beter spreken. Ook kunnen kinderen ondersteund worden in de communicatie via gebaren. Zo hebben zij een mogelijkheid zich uit te drukken.