U kunt bij Samenspel terecht voor leerling begeleiding en leerkrachtbegeleiding.

Leerlingbegeleiding

Woordenschat onderwijs voor taalzwakke leerlingen (methode: Met woorden in de weer)
Met behulp van deze visuele methode (bron: Verhallen en Verhallen)breiden de kinderen hun woorden netwerk uit: Het standaard lexicon wordt uitgebreid met een groot netwerk van aanverwante woorden die worden aangeleerd met woordschema’s als: de parachute, de trap, de kast en de spin.
Lessen in de executieve functies voor kinderen met AD(H)D (methode: Beter bij de les)
Kinderen leren via coachende gesprekjes en werkbladen de breinbandieten te verslaan en de breinbewakers in te zetten in hun breinkasteel. Met andere woorden: ze leren organiseren en plannen van hun werk, focussen, bij de instructie blijven en zich niet laten afleiden door geluid/emotie/gedachte o.i.d..
Ondersteunende lessen bij dyslexiebegeleiding (methode: Taal in blokjes)
Leerlingen leren met behulp van de visuele kleuren methode “taal in blokjes” de spellingsregels inprenten. (foto 7) Daarnaast worden er zelfgekozen (uitdagende) teksten uitgekozen door de kinderen die we via de RALFI methode inoefenen: Voorlezen-koorlezen-doorlezen.
Muzikale coaching aan kinderen met faalangst, concentratieproblemen, pestgedrag, communicatieve problemen of problemen in de contactname (methode: Kids Skills)
Kinderen leren via het middel muziek: trommelen, body percussie, zingen/rappen, ritmes maken, nieuwe vaardigheden en hun eigen rol/positie in de groep kennen.

Leerkachtbegeleiding

Co-teaching (methode: oplossingsgericht werken)
Doel: Samen met leerkracht lesgeven. De co-teacher staat naast de leerkracht voor de klas en geeft direct aanwijzingen. De leerkracht bepaalt samen met de co-teacher zijn/haar hulpvraag door middel van de Cirkeltechniek vanuit de methode oplossingsgericht werken.

Nederlandse les voor anderstalige kinderen (methode: Zien is snappen)
Doel: leerkrachten coachen in het geven van NL les met eenvoudige, visuele middelen, gebaren of geluid naast of voorafgaand aan de reguliere taallessen. Op deze manier kunnen anderstalige kinderen meer grip krijgen op de NL taalverwerving.